Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Kategóriák / Termékek

Általános szerződési feltételek

Webshop neve: www.hekenoglassart.hu

E-mail: hekenoglassart@gmail.com

Telefonszám: 06706664646

 

 


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Frissítés dátuma: 2024.03.13

 


 

Tisztelt Vásárlóm!

 

Üdvözölöm a www.hekenoglassart.hu vásárlói között!

Kérem, mielőtt megrendelését elküldené szíveskedjék elolvasni a szerződési feltételeinket.

 

A jelen általános szerződési feltételek (“ÁSZF”) a www.hekenoglassart.hu weboldalon Héviziné Kert Noémi E.V. által végzett termékértékesítésre vonatkoznak, Héviziné Kert Noémi E.V. és a vásárlók közötti jogviszony részleteit határozzák meg. A www.hekenoglassart.hu weboldalon keresztül a jelen ászf-ben meghatározott feltételek mellett lehet vásárolni. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeken állok rendelkezésére.

 

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető (és letölthető, bármikor kinyomtatható) a következő weboldalról: https://www.hekenoglassart.hu/aszf

 

Jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, azokat nem iktatjuk, kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre, magyar nyelven íródnak és a Vevőkkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexre nem utal.

 

A webáruházunk csak magánszemélyekkel köt szerződést, Vevőként az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy Ön magánszemélyként vásárol.

 

Definíciók:

 

Áru: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt ingó dolog. A Hekeno Glass weboldalon Héviziné Kert Noémi E.V. igényes üveg dekorációkat és ajándéktárgyakat készít. A weboldalon a mindenkori készletnek megfelelő termékeket tünteti fel. Lehetőség van egyedi üveg dekoráció megrendelésére is. Erre nézve az “Egyedi termékek megrendelése” címszó alatt, lejjebb talál információkat.

Vállalkozó, Eladó: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy, aki a Vevővel szerződést köt.

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

 

 

1. Vállalkozó adatai:

Vállalkozó neve: Héviziné Kert Noémi E.V.
Székhely: 2600 Vác, Nagymező u. 48.
Adószám:48905233-1-33
Nyilvántartási szám: 58777730

Vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hekenoglassart@gmail.com
Telefon: 06706664646

Webáruház, tárhely szolgáltató:

ShopRenter.hu Kft.
Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
Telefonszám: 06704102535 06-1/234-5011
E-mail: info@shoprenter.hu
Webcím: www.shoprenter.hu


 

2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a Vevő és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseire. Speciális termékekre a vonatkozó ágazati jogszabályi rendelkezések az irányadók. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A jelen ÁSZF 2024. január 31. napjától hatályos. A jelen ÁSZF módosításait a Vállalkozó a weboldalon közzéteszi, illetve a regisztrált/vagy korábban már vásárló Vevőkat a változásról e-mailben értesíti. A módosítások nem érintik a korábban megkötött szerződéseket, azaz a módosításoknak nincs visszaható hatálya.

2.3 Eladó fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Vállalkozó írásos hozzájárulása nélkül.

2.4 A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit


 

3. REGISZTRÁCIÓ

3.1. Vevő a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

3.2. Az Eladót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Eladó azonban tájékoztatja a Vevőt, hogy a Vevővel történt egyeztetés és egyértelmű beazonosítás után a tévesen beírt adatokat javíthatja a rendelésben, hogy a számlázás és kiszállítás ne ütközzön akadályba.

3.3. Az Eladót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Vevő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem az Eladónak felróható okból hozzáférhetővé válik. 

4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE ÉS ÁRAK

4.1. A megjelenített termékek a webáruházból online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, bruttó, alanyi adómentes árak (Vállalkozó áfa mentesen számláz, az árak a fizetendő összegek), azonban nem tartalmazzák a szállítással, fizetéssel kapcsolatos díjakat. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra (kivéve ha a Vevő dísz-, vagy egyéb speciális csomagolást kér.)

4.2. A webshopban Vállalkozó részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg.

4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Vállalkozó teljes körűen tájékoztatja Vevőket az akcióról és annak pontos időtartamáról. Vállalkozó az akciós árak meghatározásakor jogszerűen jár el, megfelelve a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet szabályainak.

4.4. Amennyiben a Vállalkozó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, esetleg rendszerhiba miatt “0” Ft-os vagy irreálisan alacsony ár jelenik meg, akkor a Vállalkozó nem köteles a megrendelést hibás áron visszaigazolni, hanem lehetősége van az ajánlat visszautasítására és felajánlhatja a helyes áron történő visszaigazolást, amelynek ismeretében Vevőnek joga van nem elfogadni a módosított ajánlatot. Hibás ár alatt értjük azt az árat, amin a vállalkozónak nincs meg a szerződéses akarata a szerződés megkötésére. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának.

4.5. Felhívom a figyelmet, hogy Vállalkozó által értékesített termékek, egyedi, kézzel készített kézműves termékek. Ezek alapján, amennyiben egyfajta termékből több is készül, úgy nincs garantálva, hogy azok teljes mértékben azonosak egymással, kicsi, nem feltűnő eltérés lehet két, azonos tervek alapján készített termék között. Emiatt, a webshopban szereplő fotón látható termék kismértékben, nem lényeges módon eltérhet a megrendelés teljesítése során az Ön részére megküldésre kerülő terméktől. Kérjük, hogy megrendelését ennek figyelembevételével küldje meg a részünkre. A kismértékű eltérések nem jelentik Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítését, emiatt szavatossági igényt, vagy a szerződésszegés jogkövetkezményeit érvényesíteni nem lehet.

4.6. Egyedi termékek megrendelése

4.6.1. Lehetőség van arra, hogy emailben megküldött szempontok (színek, forma) alapján egyedi kérésre üveg dekoráció készüljön Vevő részére.

4.6.2. Egyedi kérésre több példányban gyártott termék: Amennyiben Vevő az előzetes egyeztetés során ezt kifejezetten, írásban meg nem tiltja, úgy az általa kívánt szempontok alapján megtervezett dekorációból több példány készül, amelyet az elkészültét követően megjelentetünk az webshopban a többi termékhez hasonló módon.

4.6.3. Kizárólagos egyedi üveg dekoráció: Amennyiben Vevő az előzetes egyeztetés során ezt kifejezetten, írásban igényli, Vállalkozó vállalja, hogy az egyeztetett módon megtervezett dekorációból egyetlen darabot készít és a megrendelést követő legalább 1 évig nem készít további darabokat a kérdéses termékből. A dekoráció elkészültéről emailben értesítjük az igénylőt. Az 1 éves határidőt a megrendelés Vállalkozó általi visszaigazolásától kell számítani.


 


 

5. RENDELÉS MENETE

A www.hekenoglassart.hu oldalon kizárólag magánszemélyek számára lehetséges a megrendelés leadása!

5.1. Vevő a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

5.2. Vevő a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

5.3. Vevő kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Vevő bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

5.4. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés - X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „+,-” ikonra kattint.

5.5. Vevő megadja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:


 

5.5.1.Fizetési módok:

5.5.1.1. Átutalással: Vevő a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Vállalkozó bankszámláján történő jóváírását követően a Vevő jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére.

5.5.1.2. Bankkártyás fizetés: Vevőnek lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

5.5.1.3. Készpénzes fizetés: Vevőnek lehetősége van a rendelését készpénzben fizetni, amennyiben raktáron lévő terméket választ és személyes átvétellel kéri. Megrendelésre készülő termékek esetén kizárólag előrefizetés lehetséges.

5.5.1.4. Kedvezmény kupon: A www.hekenoglassart.hu weboldalon lehetőség van hírlevélre feliratkozni. A hírlevélre feliratkozottaknak Vállalkozó változó időközönként kedvezmény kupont küld, illetve social media felületein (pl.: Facebook, Instagram, Pinterest) bejegyzés formájában kuponkódot tesz közzé.

A kedvezmény kupon tartalmaz: (i) egy kuponkódot, (ii) a kedvezmény mértékét százalékban vagy annak pontos összegét és (iii) a felhasználhatósága határidejét. Ha a Vevő a kedvezmény kuponban meghatározott határidőn belül vásárol a www.hekenoglassart.hu honlapon a jelen ászf rendelkezései szerint, és a kupon rovatba beírja a hivatkozott kuponkódot, akkor a vásárlás végösszegéből érvényesíteni tudja a kuponban meghatározott kedvezményt.


 

5.5.2. Szállítási költség:

Foxpost csomagautomatába történő szállítás esetén: 1.150 Ft

Foxpost házhozszállítás: 3.290 Ft

GLS csomagautomata: 2.990 Ft

 

5.6. Az adatok megadását követően Vevő a ”megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

5.7. Vevő a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 15.§-a, és egyéb feltételei(pl. 20.§) szerint a megrendeléssel fizetési kötelezettsége keletkezik.

5.8. Adatbeviteli hibák javítása: Vevő a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Vevő be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát. Amennyiben törölni kívánja a kosárban található termékeket, akkor az „X” „törlés” gombra kattint. A rendelés során a Vevőnek folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére.

5.9. Vevő e-mailben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Vevőhöz nem érkezik meg, Vevő az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve az Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Eladó kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Vevő rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

5.10.Vevő tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Eladó az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Vevőt a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.

5.11. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

 

6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉSE

6.1. A megrendelések feldolgozása munkaidőben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Eladó minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

6.2. Általános teljesítési határidő, a szerződés létrejöttétől számított 2-4 munkanapon belül.

6.3. Az adásvételi szerződés alapján az Eladó dolog tulajdonjogának átruházására, a Vevő a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles. Vevő a rendelését módosíthatja, vagy lemondhatja, amíg az eladó a szállítmányozó cégnek át nem adja, de utána Vevő tudomásul veszi, hogy csak az elállási jogával élve tudja érvényesíteni módosítási vagy törlési szándékát.

6.4. Az Eladó késedelme esetén a Vevő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az Eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.

6.5.A Vevő póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha
a) a Eladó a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

b) a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben kellett volna teljesíteni.

6.6. Ha Eladó a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Vevőt haladéktalanul tájékoztatni, valamint Vevő által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni, továbbá Eladó köteles biztosítani, hogy a Vevő érvényesítse a hibás teljesítés esetére a jogszabályban biztosított egyéb jogait.

6.8. Eladó felhívja a Vevők figyelmét, hogy amennyiben a Vevő nem veszi át a szerződésszerűen teljesített megrendelt termék(ek)et (fizetési módtól függetlenül) szerződésszegést követ el, pontosan a Ptk. 6:156. § (1) bekezdése szerint késedelembe esik.

Ez azt jelenti, hogy Eladó a megbízás nélküli ügyvitel szabályai alapján – amennyiben nem jelzi a Vevő az elállási szándékát (és nem tesz nyilatkozatot, hogy át kívánja-e venni a megrendelt terméke(ke)t) – a termék(ek)hez kapcsolódó tárolás szokásos költségét és a szállítási költséget (oda-vissza) is érvényesíti a Vevővel szemben.

6.9. Felhívja Eladó a Vevők figyelmét, hogy az így keletkezett jogi igényeink érvényesítése érdekében igénybe veszi követeléskezelő és/vagy ügyvéd segítségét, így a szerződésszegésből keletkező egyéb (jogi) költségek (akár a fizetési meghagyásos eljárás díjai) megfizetése is a Vevőt terheli.

6.10. Amennyiben a vevő rossz szállítási címet ad meg a megrendelésben és így a kézbesítés lehetetlen, úgy a teljesítés elmaradásáért Eladó nem tartozik felelősséggel. Ebben az esetben Eladó a teljesítés meghiúsulásáról való értesülést követő 5 munkanapon belül emailben értesíti az érintett vevőt erről a tényről és felszólítja, hogy adja meg a helyes szállítási címet. Amennyiben a vevő megadja a helyes címet és kéri az ismételt kézbesítést, úgy ki kell fizetni az ismételt szállítás plusz költségét.

6.11. Amennyiben (i) Eladó felszólítására a vevő 5 munkanapon belül nem reagál, vagy (ii) nem kéri az ismételt kézbesítést, vagy (iii) nem fizeti meg a fenti határidőben a szükséges összeget, úgy a szállítási költségek levonása után haladéktalanul, de legkésőbb a csomag visszaérkezését követő 30 napon belül visszaküldjük a már megfizetett vételárat a vevő részére. Ez esetben Eladó nem tartozik további teljesítési kötelezettséggel a vevő felé.

 

7. ELÁLLÁS JOGA

7.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a Vevő és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Vevőt indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

A Vevő az elállási vagy felmondási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

7.2. A Vevő az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával, vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta útján.

7.3. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Vevő, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

7.4. Vevő a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát (kivéve a Vevő kérésére készült egyedi termékek esetén)

7.5. A termék visszaküldésének költségét a Vevőnek kell viselnie, a vállalkozás nem vállalja e költség viselését.

7.6. Az elállási jog gyakorlása esetén a Vevőt a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.

7.7. Nem illeti meg az elállási jog Vevőt olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vevő személyére szabtak.

7.8. Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Ugyanakkor Eladót visszatartási jog illeti meg.

7.9. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

7.10. Vevő köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Eladó részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Eladó címen leadni.

7.11. Vevőnek írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

7.12.Vevő akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vevő a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

7.13 A Vevő kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.

7.14. A Eladó nem köteles a Vevő részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely az Eladó által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

7.15. A visszatérítést Eladó mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t.

7.16. Amennyiben Vevő élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Eladó elérhetőségeinek valamelyikén írásban az Elállási nyilatkozat kitöltésével. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Vevő Eladó részére.

7.17. A Vevő csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.


 

7.18. Elállás esetén a Vevő köteles, a termékek biztonságát, sérülésmentességét megfelelően biztosító csomagolásban (legalább olyan csomagolásba, amelyben az ő részére kézbesítve lett) ajánlott küldeményként visszaküldeni Eladó részére a kérdéses termékeket. A visszaküldés költségeit a vevő viseli. Elállás esetén a Vevő a termékkel együtt a vonatkozó számlát is köteles Eladó részére visszaküldeni.

7.19. Eladó jogosult levonni a visszatérítendő összegből a visszaküldött termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának értékét.


 


 

8. SZAVATOSSÁG

Hibás teljesítés

Az Eladó hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan az Eladó, ha a Vevő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Vevő és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a Vevő hátrányára tér el.


 

Kellékszavatosság

8.1. Milyen esetben élhet Vevő a kellékszavatossági jogával?

Vevő a Eladó hibás teljesítése esetén a Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

8.2. Milyen jogok illetik meg a Vevőt a kellékszavatossági igénye alapján?

Vevő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

A Vevő akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

a) a vállalkozás nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem végezte el, vagy megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét;

b) ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a vállalkozás megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;

c) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy

d) a vállalkozás nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a Vevőnek okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

Ha a Vevő hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

A Vevő jogosult a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a vállalkozás nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a Vevő közölte a hibát a vállalkozással.

A Vevőnek az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a vállalkozás rendelkezésére kell bocsátania.

A vállalkozásnak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Vevőnek szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a Vevő által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

A Vevő adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a vállalkozásnak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a Vevő az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a Vevőtől nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.

Ha a Vevő az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy

a) a Vevőnek a vállalkozás költségére vissza kell küldenie a vállalkozásnak az érintett árut; és

b) a vállalkozásnak haladéktalanul vissza kell térítenie a Vevő részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

8.3. Milyen határidőben érvényesítheti Vevő kellékszavatossági igényét?

Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

8.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Vevő a Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított 1 éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított 1 év eltelte után azonban már Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

8.6. Milyen esetben élhet Vevő a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Vevő – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.7. Milyen jogok illetik meg Vevőt a termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

8.8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.9. Milyen határidőben érvényesítheti Vevő termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

8.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vevőnek kell bizonyítania.

8.11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

8.12. A Vevő és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 1 éven belül a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Ez alapján a Eladó nem tartozik szavatossággal, illetve jótállással, ha bizonyítani tudja, hogy a kár a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

 

9. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS


 

9.1. Vevő és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a Vevő hátrányára nem térhet el.

9.2. Vevő kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

9.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót terhelik (Ptk. 6:166. §).

9.4. Az Eladó a Vevő nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

9.5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Vevő rendelkezésére kell bocsátani.

9.6. Ha az Eladó a Vevő szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Vevőt.

9.7. Az Eladó a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

9.8. Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor az Eladó a Vevőt tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a Vevő előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a Vevő általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

 

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

10.1.Eladó kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

10.2.Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

10.3. Amennyiben Eladó az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy az Eladó egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

10.4. Eladó és Vevő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

10.5. Felek rögzítik, hogy az Eladó webshopja Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a Vevők kifejezetten tudomásul veszik, hogy a Vevő és az Eladó viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a Vevő Vevő, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a Vevővel szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (Vevő) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

10.6. Eladó a webshopban található termékekhez való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Vevő állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

10.7. Eladó – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Vevő állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi Eladó letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

10.8. Eladó megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.

 

11. PANASZKEZELÉS RENDJE


 

11.1. Webáruházam célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsem. Amennyiben Vevőnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

11.2. Eladó a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

11.3. Az írásbeli panaszt az Eladó 30 napon belül írásban érdemben igazolható módon megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi az Eladó, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

11.4 Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint (általános alávetési nyilatkozatot Eladó nem tett):

11.5.A Vevő panasszal fordulhat a Vevővédelmi hatósághoz:

A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a Vevővédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános Vevővédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el:https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok

11.6. A Vevőnek panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

Békéltető Testületek elérhetőségei:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Név: Dr. Horváth Zsuzsanna

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu


 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;


 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Név: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;


 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;


 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu; bekeltetes@bmkik.hu


 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Név: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu;


 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu;


 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu


 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;


 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Név: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu;


 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Név: Dr. Horváth Károly

E-mail cím: info@csmkik.hu;


 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;


 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Név: Dr. Vári Kovács József

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu


 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Név: Dr. Gáll Ferenc

E-mail cím: kamara@tmkik.hu;


 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Név: Horváth László

E-mail cím: bekelteto@gymskik.hu;


 

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu


 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: hbkik@hbkik.hu;


 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Budapest u.3.

Telefonszáma: 88/429-008, 

Fax száma: 88/412-150 

Név: dr. Vasvári Csaba elnök 

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu


 

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Név: Dr. Gordos Csaba

E-mail cím: hkik@hkik.hu;


 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Név: Dr. Molnár Sándor

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu, zmkik@zmkik.hu


 


 

11.7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a Vevői jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a Vevői jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a Vevői jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Vevő vagy az Eladó kérésére tanácsot ad a Vevőt megillető jogokkal és a Vevőt terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltetői testületi eljárásban, egyezség hiányában a tanács az ügy érdemében

a) kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha

aa) a kérelem megalapozott, és a vállalkozás – a békéltető testületnél vagy a kamaránál nyilvántartott, illetve kereskedelmi kommunikációjában közölt – a 36/C. § szerinti általános alávetési nyilatkozatában, az eljárás kezdetekor vagy legkésőbb a döntés meghozataláig nyilatkozatában a békéltető testület döntését magára nézve kötelezőként elismerte, vagy

ab) a vállalkozás alávetési nyilatkozatot nem tett, de a kérelem megalapozott és a Vevő érvényesíteni kívánt igénye – sem a kérelemben, sem a kötelezést tartalmazó határozat meghozatalakor – nem haladja meg a kétszázezer forintot, vagy

b) ajánlást tesz, ha a kérelem megalapozott, azonban a vállalkozás az eljárás kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem ismeri el, illetve ha a tanács döntésének elismeréséről egyáltalán nem nyilatkozott.

11.8.Az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló Vevői jogvita esetén - az Fgytv. 20. §-ában meghatározott illetékességi szabályok figyelembevételével - valamennyi vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara által működtetett békéltető testület eljárhat.

11.9.A Vevő panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a Vevő az online honlapon keresztül, amelynek címe:http://ec.europa.eu/odr

11.10. Eladót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A békéltető testületi eljárást az Eladó igénybe veszi. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti vármegyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a Vevő igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

11.11. Amennyiben a Vevő nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a Vevőnek a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:
•az eljáró bíróságot;
•a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
•az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
•azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
•a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet .
A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

 

12. SZERZŐI JOGOK

12.1. Miután a https://hekenoglassart.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a https://hekenoglassart.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Vállalkozó írásos hozzájárulása nélkül - kivéve a jogi dokumentumokat, hiszen Vevő az ÁSZF-et és az adatkezelési tájékoztatót bárminemű feltétel és korlátozás nélkül is letöltheti, azokat bármely formában tárolhatja.

12.2. A https://hekenoglassart.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

12.3. Vállalkozó fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

12.4.A https://hekenoglassart.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Vállalkozó írásos hozzájárulásával lehetséges.

12.5. Vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Vállalkozót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. A szerzői jogi jogsértés esetén Vállalkozó közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő Vevőre hárítja.

 

13. ADATVÉDELEM

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://www.hekenoglassart.hu/adatvedelmi-nyilatkozat